مزایای عضویت


تبلیغات

1379

آپارتمان سه نبش, 6 ساله اسکلت فلزی

395,000,000

93

سرامیک , پرده , آسانسور , پارکینگ , انباری , تراس , اپن , تلفن , پکیج , کابینت ام دی اف ,

1370

آپارتمان سه نبش, 12 ساله اسکلت فلزی

350,000,000

73

سنگ , پرده , آسانسور , انباری , تراس , اپن , تلفن , پکیج , کابینت ام دی اف ,

1368

آپارتمان سه نبش, 4 ساله اسکلت فلزی

420,000,000

100

سرامیک , پرده , آسانسور , پارکینگ , انباری , تراس , اپن , تلفن , پکیج , کابینت ام دی اف ,

1362

آپارتمان جنوبی, 7 ساله آجر و بتون

263,000,000

85

سرامیک , پرده , پارکینگ , انباری , حیاط خلوت , اپن , تلفن , پکیج , کابینت ام دی اف ,

1358

آپارتمان سه نبش, 7 ساله اسکلت فلزی

517,000,000

110

سرامیک , پرده , آسانسور , پارکینگ , انباری , تراس , اپن , تلفن , پکیج , کابینت ام دی اف ,