مزایای عضویت


تبلیغات

1405

مغازه دونبش جنوبی, 20 ساله سقف تیر آهنی

350,000,000

57

1399

مغازه جنوبی, ساله اسکلت فلزی

140

سرامیک ,

1398

مغازه دوکله, ساله آجر و بتون

55,000,000

70

1384

مغازه جنوبی, 15 ساله آجر و بتون

900,000,000

229

سرامیک ,

1360

مغازه شمالی, 20 ساله آجر و بتون

950,000,000

225

سرامیک , پارکینگ , انباری , تراس , اپن , بخاری , کابینت ام دی اف ,