مزایای عضویت


تبلیغات

1360

مغازه شمالی, 20 ساله آجر و بتون

950,000,000

225

سرامیک , پارکینگ , انباری , تراس , اپن , بخاری , کابینت ام دی اف ,

1340

مغازه شمالی, 30 ساله اسکلت فلزی

1,200,000,000

140

1285

مغازه جنوبی, 2 ساله آجر و بتون

600,000,000

60

سرامیک , اپن , کابینت فلزی , تلفن , شوفاژ , پکیج , بخاری , کابینت ام دی اف ,

1284

مغازه شمالی, 17 ساله آجر و بتون

64

1281

مغازه جنوبی, ساله سقف تیر آهنی

1,200,000,000

24