مزایای عضویت


تبلیغات

804

منزل مسکونی شمالی, میدان امام حسین 120 متری نیم طبقه

20,000,000

2,200,000

پرده , سرامیک , اپن , حیاط خلوت , انباری , کابینت فلزی , بخاری , تلفن ,

803

منزل مسکونی شمالی, خیابان کاشانی 120 متری نیم طبقه

10,000,000

1,000,000

سرامیک , اپن , حیاط خلوت , انباری , پارکینگ , کابینت فلزی , تلفن ,

802

منزل مسکونی سه نبش, مسکن 130 متری نیم طبقه

45,000,000

50,000

پرده , سرامیک , اپن , حیاط خلوت , کابینت فلزی , تلفن ,

801

منزل مسکونی سه نبش, مارکار 86 متری دربست

8,000,000

1,050,000

پرده , سرامیک , اپن , تراس , انباری , پارکینگ , کابینت فلزی , پکیج , تلفن ,

800

منزل مسکونی سه نبش, مسکن 150 متری نیم طبقه

70,000,000

پرده , سرامیک , اپن , حیاط خلوت , انباری , پارکینگ , کابینت ام دی اف , بخاری , تلفن ,