مزایای عضویت


تبلیغات

1435

منزل مسکونی شمالی, 3 ساله آجر و بتون

2,200,000,000

240

سرامیک , پرده , پارکینگ , انباری , تراس , حیاط خلوت , اپن , تلفن , پکیج , کابینت ام دی اف ,

1428

منزل مسکونی جنوبی, 6 ساله اسکلت فلزی

3,000,000,000

223

سرامیک , پرده , پارکینگ , انباری , تراس , اپن , تلفن , پکیج , کابینت ام دی اف ,

1426

منزل مسکونی جنوبی, 14 ساله آجر و بتون

1,300,000,000

140

پارکت , پرده , پارکینگ , انباری , تراس , اپن , تلفن , بخاری , کابینت ام دی اف ,

1424

منزل مسکونی جنوبی, 2 ساله آجر و بتون

550,000,000

100

سرامیک , پرده , پارکینگ , تراس , کابینت فلزی , تلفن , بخاری ,

1421

منزل مسکونی شمالی, 15 ساله آجر و بتون

142

موکت , پرده , پارکینگ , تراس , اپن , کابینت فلزی , تلفن , بخاری ,