مزایای عضویت


تبلیغات

1382

منزل مسکونی جنوبی, 4 ساله آجر و بتون

287,000,000

65

سرامیک , پرده , پارکینگ , تراس , اپن , تلفن , بخاری , کابینت ام دی اف ,

1380

منزل مسکونی دونبش جنوبی, 0 ساله آجر و بتون

700,000,000

144

1377

منزل مسکونی جنوبی, 3 ساله آجر و بتون

500,000,000

140

سرامیک , پرده , پارکینگ , حیاط خلوت , اپن , تلفن , پکیج , کابینت ام دی اف ,

1376

منزل مسکونی جنوبی, 25 ساله آجر و بتون

300,000,000

200

سرامیک , پرده , پارکینگ , انباری , تراس , حیاط خلوت , اپن , کابینت فلزی , تلفن , بخاری ,

1375

منزل مسکونی دونبش جنوبی, 30 ساله سقف تیر آهنی

1,250,000,000

168

سرامیک , اپن , تلفن , پکیج , کابینت ام دی اف ,