مزایای عضویت


تبلیغات

1322

واحد اداری جنوبی, 18 ساله اسکلت فلزی

700,000,000

80

سرامیک , آسانسور , پارکینگ , اپن , تلفن , پکیج ,

1312

واحد اداری جنوبی, 5 ساله اسکلت فلزی

600,000,000

78

سرامیک , آسانسور , پارکینگ , تراس , پکیج , کابینت ام دی اف ,

1033

واحد اداری دونبش جنوبی, 0 ساله اسکلت فلزی

660,000,000

60

سرامیک , آسانسور , پارکینگ , تراس , اپن , تلفن , پکیج , کابینت ام دی اف ,

978

واحد اداری جنوبی, 3 ساله اسکلت بتونی

830,000,000

90

سرامیک , سنگ , اپن ,

972

واحد اداری جنوبی, ساله آجر و بتون

1,050,000,000

105

سرامیک , کابینت ام دی اف ,